Higienos instituto vykdomi tyrimai

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir mergaičių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (2020–2021) (atsiųsti)
Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje  veiksniai (2020–2021) (atsiųsti)
Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse (2020) (atsiųsti)
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvai ir darbo krūvių paskirstymas (2020) (atsiųsti)
Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą (2020) (atsiųsti)
Ligų naštos rodiklių skaičiavimo galimybės Lietuvoje (2020 m.) (atsiųsti)

Įvykdytų tyrimų archyvas


Higienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai; 
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas;
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai;  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.


Užsakomosios studijos

Informacija atnaujinta 2020-10-06.