Renginiai

2019 m. 

Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“.
Konferencijos tikslas – supažindinti joje dalyvaujančius šalies sveikatos priežiūros specialistus su Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo užkrečiamųjų ligų srityje vertinimo rezultatais, naujomis infekcijų valdymo iniciatyvomis ir sveikatos priežiūros įstaigų valdymo naujovėmis, tymų ir hospitalinių infekcijų epidemiologine situacija ir infekcijų prevencijos aktualijomis.

Kovo 19 d. Higienos institutas paskelbė konkursą „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2018“. Jo tema – darbuotojų psichosocialinės aplinkos gerinimas.Kviečiamos dalyvauti Lietuvoje registruotos įvairaus dydžio valstybinės, verslo ir nevyriausybinės įstaigos ar įmonės. Konkurso tikslas – išsiaiškinti, kiek dėmesio įmonės skiria savo darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimui, kokias priemones vykdo, kaip jos vertinamos ir daro įtaką darbuotojų psichikos sveikatai bei bendram psichosocialiniam klimatui įmonėje. Tikimasi, kad konkursas paskatins įmones pasidalyti gerąja patirtimi, inovatyviomis idėjomis, kurios galėtų pagerinti  įmonių mikroklimatą ir darbuotojų psichosocialinę aplinką.Konkurso nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo mėnesį.

 

2018 m. renginiai