Tarptautiniame seminare – ypatingas dėmesys saugiai psichosocialinei darbo aplinkai

2018 12 27
Gruodžio 20 d. Vilniuje (viešbutyje „Artis Centrum Hotels”, Totorių g. 23, Vilnius) įvyko tarptautinis seminaras „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių  įtakos veiksnių darbo aplinka“. Renginio tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, kaip kurti saugią psichosocialinę aplinką darbo vietose.
 
Seminare dalyvavo per 100 dalyvių – įmonių, organizacijų vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų, darbuotojų saugos ir sveikatos srityje dirbančių institucijų bei universitetų atstovai.
 
Dalyviai įgijo žinių apie psichosocialinius rizikos veiksnius darbe, su darbu susijusių psichinių sutrikimų, ligų nustatymą ir prevenciją, taip pat apie streso įveiką darbe. Nemažas dėmesys skirtas psichikos sveikatą tausojančios darbo aplinkos kūrimui bei psichikos sveikatos ir gerovės darbe skatinimo priemonėms. 
 
Pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio šalių lektoriai.

Seminaras organizuotas įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2018−2020 metų strateginio veiklos plano visuomenės sveikatos stiprinimo programos (01.010) 01-01-08 priemonės „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą” įgyvendinimo veiksmų plano priemonę Nr. 5 „Plėtoti saugios psichosocialinės darbo aplinkos kūrimą darbo vietose“. 

Tarptautiniame seminare skaityti pranešimai:

Psichosocialinė rizika darbo vietoje. Prevencinės programos Lietuvoje.
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centras (atsiųsti)

Su darbu susijusių psichikos sutrikimų nustatymas ir prevencija (atsiųsti
Prof. Lode Goderis, Leuven universitetas, Belgija
 
Aukšto psichologinio kapitalo sąsajos su streso įveika darbo aplinkoje. Mokslininkų ir praktikų patirtis, taikomos prevencinės programos.
Lekt. Aistė Diržytė, UAB Vadybos ir psichologijos institutas (VIP)
 
Profesinio perdegimo sindromas: priežastys, simptomai. Psichosocialinių rizikos veiksnių sukeliamos profesinės ligos Lietuvoje mokslininkų ir ekspertų požiūriu. (atsiųsti)
Lekt. Rita Raškevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedra
 
Mokslu ir praktika pagrįstos metodikos, kuriant psichikos sveikatą tausojančią darbo aplinką, formuojant draugišką žmogui organizacinę politiką, lanksčiai derinant darbo ir poilsio poreikius
Lekt. Jelena Stanislavovienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas

Psichosocialiniai veiksniai darbo vietoje. Nuo prevencijos iki amplifikacijos. (atsiųsti)
Prof. Wilmar B. Schaufeli, Utrecht universitetas, Nyderlandai

Tarptautinės darbo organizacijos normatyvinės psichikos sveikatos ir gerovės darbe skatinimo priemonės (atsiųsti)
Dr. Manal Azzi, Organizacinės saugos ir sveikatos specialistas, Tarptautinės darbo organizacijos Valdymo departamentas

Žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, taikant dėmesingumu grįstas streso valdymo programas (MBSR) (atsiųsti)
Lekt. Inga Juodkūnė, psichologė

Seminaras „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių  įtakos veiksnių darbo aplinka“ – Higienos instituto koordinuotų veiklų „Plėtoti saugios psichosocialinės darbo aplinkos kūrimą darbo vietose“ ciklo baigiamasis renginys. Įgyvendinant šias veiklas, taip pat suorganizuota dešimt informacinių dienų ir trys mokymai regionuose.
 
Daugiau informacijos apie renginį ir kitas veiklas „Plėtoti saugios psichosocialinės darbo aplinkos kūrimą darbo vietose“ gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969, el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt.