Leidinyje informuojama ir patariama pamaininio darbo poveikio sveikatai klausimais

2018 12 19
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Pamaininis darbas ir sveikata“.

Mokslinių tyrimų duomenimis, pamaininis darbas gali daryti neigiamą įtaką sveikatai ir gerovei socialiniais, psichologiniais ir fiziniais aspektais. Taip pat pamainomis dirbantys darbuotojai susiduria su didesne nelaimingų atsitikimų rizika. Tinkamas pamaininio darbo organizavimas, socialinė parama ir sveika gyvensena bei jos skatinimas yra svarbios prevencinės priemonės, leidžiančios pamainomis dirbantiems darbuotojams dirbti be didelių sveikatos sutrikimų.

Leidinyje pateikiama informacija apie pamaininio darbo poveikį bei patarimai darbdaviams ir darbuotojams, kokias priemones taikyti, siekiant užtikrinti pamainomis dirbančių darbuotojų sveikatą ir gerovę.  
 
Leidinys parengtas vykdant Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-256/V-584, priemonę Nr. 2.3.1.
 
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt.