Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.”

2018 12 19
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.“.
 
Šis leidinys parengtas naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2017 m. duomenimis, kurie gaunami iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 
Leidinyje ypatingas dėmesys skiriamas sužalojimų ir apsinuodijimų pagal amžiaus grupes analizei: nagrinėjamos išlaidos traumų gydymui ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumos aplinkybes bei sužalojimo pobūdį, mirtingumas nuo išorinių priežasčių, laikinas nedarbingumas bei neįgalumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.
 
Leidinį galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai“ („Sužalojimai ir apsinuodijimai“) arba atsiųsti čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.