Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2017”

2018 12 18
Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialo Vaikų ligonine parengė leidinį „Gimimų medicininiai duomenys 2017”. Šis kasmet nuo 1993 m. leidžiamas statistikos leidinys skirtas pirmiausiai sveikatos specialistams ir neonatologams.  

Leidinyje nagrinėjami gimimų medicininiai aspektai: gimdyvės charakteristikos, sveikatos būklė nėštumo metu, gimdymas ir jo komplikacijos, gimusio kūdikio charakteristikos bei būklė, naujagimių ir negyvagimių mirties priežastys. 2017 m. duomenys apie naujagimius ir negyvagimius surinkti pagal atnaujintas apskaitos formas, kuriose pateikiama išsamesnė nei anksčiau informacija (ypač apie gimdymo būdą (pradėta naudoti Robsono klasifikacija), naujagimių profilaktinius patikrinimus ir skiepijimus), todėl šis leidinys papildytas naujomis lentelėmis.

Leidinį galite rasite Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai” arba atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus specialistė Jelena Isakova tel. 8 52 773301 arba el. paštu jelena.isakova@hi.lt.