Metodinė komisija

Planai
Higienos instituto tyrimo projektų registras (TYP) (2012–2019)
Higienos instituto tyrimo ataskaitų registras (TYA) (2012–2019)

Metodinės komisijos darbo reglamentas (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti). Galioja nuo 2016-06-01.
Tiriamųjų darbų vykdymo reglamentas (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti). Galioja nuo 2016-06-01.
Higienos institute rengiamų metodinių rekomendacijų bendrieji reikalavimai ir jų priėmimo tvarka (atsiųsti)

Informacija apie Metodinės komisijos posėdžius:

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2020-06-30)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2020-06-19)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2020-04-06)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2020-02-17)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2020-02-03)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-12-23)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-12-17)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-10-22)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-10-04)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-09-16)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-07-01)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-06-21)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-05-02)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2019-04-09)

   

Informacijos apie Metodinės komisijos posėdžius archyvas (2011–2018)