Susiję registrai ir valstybinės informacinės sistemos

  • Lietuvos Respublikos gyventojų registras
  • Diplomų ir atestatų registras
  • Studentų registras
  • Juridinių asmenų registras
  • Valstybės tarnautojų registras
  • Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma