• Titulinis
  • Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Higienos institutas pradeda įgyvendinti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. LT03-2-SAM-TF-001.

Projekto esmė

Lietuvoje vaikų psichikos sveikata yra aktuali problema. Nagrinėjant elgesio ar emocijų sutrikimų turintiems vaikams šalyje teikiamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas pastebimas ankstyvųjų, ne medicininių intervencijų trūkumas. Veiksmingos ankstyvosios intervencijos gali padėti ne tik laiku nustatyti diagnozę, bet ir išvengti perdėto medikamentinio gydymo. Projekto „Neįtikėtini metai“ (angl. Incredible years) įgyvendinimas padėtų Lietuvoje skatinti įrodymais grįstą, veiksmingą vaikų ir tėvų santykių plėtrą, vykdant prevencines ir gydomąsias veiklas, didinant vaikų socialinę ir emocinę kompetenciją.

JAV sukurtos programos efektyvumą patvirtina daugybė atliktų mokslinių tyrimų. Minėta programa yra veiksminga ir padeda sumažinti ar išvengti problemų, kylančių dėl vaikų elgesio ar emocijų sutrikimų, taip pat apsaugoti tokius vaikus nuo įsitraukimo į nusikalstamas veikas, smurto ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Pavyzdžiui, 2010 m. M. B. Drugli su bendraautoriais atlikto tyrimo duomenų analizė rodo, kad prieš programos įgyvendinimą visiems tyrime dalyvavusiems vaikams buvo diagnozuoti elgesio ir emocijų sutrikimai, o po vienerių metų po programos įgyvendinimo 2/3 vaikų nediagnozuoti elgesio ir emocijų sutrikimai. Tokia pati dalis vaikų neturėjo problemų ir po 5–6 metų. Taip pat esama nemažai tyrimų, rodančių, jog programa gerina tėvystės įgūdžius. Pagerėję šie įgūdžiai teigiamai atsiliepia ir kitiems šeimų vaikams, santuokos išsaugojimui, vaikų ir juos supančių žmonių gyvenimo kokybei. Taip pat nustatyta, kad programa galimai mažina narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimą ateityje tokių vaikų grupėje.

Projekto vykdymo laikas  2019 m. lapkričio 14 d.–2022 m. lapkričio 14 d. 

Bendra projekto vertė  1 150 000 Eur. 

Projekto tikslas

Stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įgyvendinant „Neįtikėtinų metų“ programos modulį Lietuvoje. 

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti pozityvios tėvystės mokymų grupių vadovus, kurie ves mokymus tėvams, auginantiems 3–6 metų vaikus, turinčius elgesio ar emocijų sunkumų.
  2. Stiprinti ir ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius, suteikiant tėvams daugiau žinių, reikalingų tinkamam vaikų auklėjimui.

Projekto veiklos:

  1. Mokymo programos („Preschool Basic Parent Program”) modulio įsigijimas ir adaptavimas.
  2. Grupių vadovų atranka ir jų parengimo mokymų organizavimas bei įgyvendinimas.
  3. Tėvų pozityvios tėvystės mokymų planavimas, organizavimas ir vykdymas.

Projekto partneriai

The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare (RKBU), Norvegija  https://www.ntnu.edu/rkbu 

Daugiau informacijos apie projektą

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-ir-projektai/2014-2021-m-eee-parama/programos-aktualijos

https://www.eeagrants.lt/programos/projektai/program/1/id/33/programos_neitiketini_metai_pritaikymas_ir_igyvendinimas_lietuvoje.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Neringa Pieslikaitė, projekto vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 6681, el. p.  incredibleyears@hi.lt
Justina Avelytė, projekto administratorė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 6684, el. p. justina.avelyte@hi.lt