Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios rekomendacijos:

Mitybos ir fizinio aktyvumo žinių klausimyno taikymas sveikatai darbe stiprinti

L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 9 p.


Neteisingi  mitybos įpročiai ir mažas fizinis aktyvumas  šiuo metu yra vienos aktualiausių problemų, kurias reikėtų spręsti nedelsiant, nes nuo jų labai priklauso žmogaus sveikata ir  gyvenimo kokybė. O darbovietė yra ideali vieta darbingo amžiaus suaugusių asmenų sveikatos stiprinimui. 
Rekomendacijose pristatomas klausimynas, parengtas apklausus visus 46 Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Jis susideda iš dviejų dalių – mitybos žinių ir fizinio aktyvumo žinių. Tikimasi, kad šio klausimyno taikymas leis atskleisti problemines sritis (žinių spragas), efektyviau planuoti intervencines priemones, sudominti organizuojamų intervencijų dalyvius bei įvertinti intervencijų efektyvumą.
Rekomendacijos skirtos Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams bei kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti sveikatą darbo vietoje.

Atsiųsti rekomendacijas

Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 40 p.


Rekomendacijos skirtos visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams (gydytojams, slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams), infekcijų kontrolės specialistams bei administratoriams. Jomis siekiama asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suprantamu ir patogiu būdu (paveikslais, schemomis) perteikti rankų higienos reikalavimus, nustatytus Pasaulio sveikatos organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų bei šalių rankų higienos rekomendacijose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, gerinant rankų higienos įgūdžius ir praktiką.

Atsiųsti rekomendacijas

Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
A. Žiedelis, B. Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 22 p.

Pagrindinės slaugytojų profesinio perdegimo priežastys yra darbo aplinkoje, todėl į darbo aplinkos veiksnius orientuota prevencija yra geriausia profesinio perdegimo mažinimo strategija. Higienos instituto parengtos metodinės rekomendacijos yra skirtos vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, psichologams bei kitų profesijų specialistams, kurie planuoja organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose. Rekomendacijos taip pat gali būti naudingos organizuojant bei vykdant kitų profesijų atstovų perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje bei kito profilio įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

Atsiųsti rekomendacijas

Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose
A. Jociutė, J. Avelytė, M. Izokaitis, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 24 p.

Higienos instituto specialistai parengė sveikatos stiprinimo veiklos planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo profesinio mokymo įstaigose metodines rekomendacijas. Šios rekomendacijos skirtos profesinėse mokymo įstagose dirbantiems ir sveikatos stiprinimo veiklą įgyvendinantiems specialistams. Jomis gali pasinaudoti ir kitose švietimo įstaigose bei savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys specialistai.

Atsiųsti rekomendacijas

Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke
G. Rožėnaitė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 28 p.

Rekomendacijose pristatomas karščio kaip rizikos veiksnio poveikis darbuotojų sveikatai, karščio poveikio prevencijos priemonės, atsižvelgiant į darbo vietos pobūdį, t. y. kai dirbama lauke ar uždaroje patalpoje. Rekomendacijose pateikta informacija, kaip laiku atpažinti su karščiu susijusias ligas ir kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Metodinės rekomendacijos skirtos profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbdaviams ir darbuotojams.

Atsiųsti rekomendacijas

Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 23 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kurių tikslas - pasiūlyti vieningą rankų higienos vertinimo vykdymo metodiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis PSO ir kitų šalių gerąja praktika, kuri leistų įvertinti rankų higienos atitiktį reikalavimams bei rekomendacijoms ir pagal vertinimo rezultatus kelti specialistų žinių rankų higienos srityje lygį. 
Rekomendacijos skirtos ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams, administratoriams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų kontrolę įstaigoje bei dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų prevencijoje ir valdyme.

Atsiųsti rekomendacijas

Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinti padedančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 19 p.

Higienos instituto specialistai, išanalizavę užsienio šalių tyrėjų atliktus tyrimus, nustatė, jog yra įrodymų, kad intervencijos, kurių metu taikomas individualus konsultavimas, gali mažinti darbuotojų antsvorį bei nutukimą. Tad jie, tikėdamiesi Lietuvos įmonių specialistus supažindinti su individualaus konsultavimo intervencijų taikymo principais, parengė šias rekomendacijas.
Rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonėse (įstaigose) dirbantiems profesinės sveikatos specialistams, Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams bei kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti darbuotojų sveikatą.

Atsiųsti rekomendacijas

Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 15 p.

Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir juos palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams padėti visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje.
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose nurodoma statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai su pavyzdžiais. 

Atsiųsti rekomendacijas