Informaciniai leidiniai

Informaciniai leidiniai pagal temas

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos būklė

Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai

 

Naujausi informaciniai leidiniai

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020, Nr. 2(41)
Su klimato kaita susijusių alerginių susirgimų paplitimo 2019 m. Lietuvoje apžvalga
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 23 p.

 

Antrajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimas Lietuvoje 2019 m. 
Leidinyje nagrinėjamos alerginės ligos, kurias sukelia klimato kaita, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020 Nr. 1(40)
Išvengiamos hospitalizacijos
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 8 p.

 

Pirmajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai – netiesioginiai pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriai.
Leidinyje trumpai pristatomi išvengiamų hospitalizacijų rodiklių pokyčiai 2012–2019 m. Lietuvoje, pateikiami šie rodikliai pagal priežastį, amžiaus grupes ir Lietuvos savivaldybes 2019 m. bei kai kurių rodiklių pasiskirstymas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančių šalių atžvilgiu.
Atsiųsti leidinį

Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai
Ž. Našlėnė, I. Petrauskaitė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 85 p.

 

Leidinyje apžvelgiama Lietuvos vaikų sveikata 2014–2018 m. Apžvalgoje analizuojama nemažai su vaikų sveikata susijusių aspektų – demografija, socialinė-ekonominė padėtis, vaikų gyvensena, ligų prevencija, sveikatos priežiūra, ligotumas, patiriamos traumos, psichikos sveikata, sveikata perinataliniu periodu ir mirtingumas.
Atsiųsti leidinį

Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį
I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 73 p.

Higienos institutas šimtmečio proga surinko istorinius sveikatos statistikos duomenis ir parengė leidinį, kuriame aptariami visuomenės sveikatos būklės pokyčiai atkurtos Lietuvos šimtmečio istorijos kontekste. Jie leis pažvelgti į tai, kaip glaudžiai persipina gyventojų sveikata ir svarbūs istoriniai momentai, kaip visuomenės sveikatos būklę keitė moksliniai atradimai ir politinės reformos, kaip keitėsi gyventojų aprūpinimas ištekliais, kurie šiuo metu laikomi savaime suprantamais.
Atsiųsti leidinį