Atstovavimas tarptautinėse organizacijose

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO, angl. WHO – World Health Organization) (https://www.who.int/)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-779 (atsiųsti).
Gintarė Petronytė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) Technologijų vertinimo skyriaus specialistė (10.2. Sveikatos technologijos);
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (10.7. Visuomenės sveikata, inovacijos ir intelektinė nuosavybė).

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) (http://www.ecdc.europa.eu)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-737 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-68 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-625 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-502 (atsiųsti).

• Ligų grupė „Antimikrobinis atsparumas“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinis atstovas) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Ligų grupė „Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimas“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Ligų grupė „Infekcijos, susijusios su sveikatos priežiūra“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Justė Petrėnė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, HAI-ICU)) (el. p. juste.petrene@hi.lt);
Matas Rutkauskas, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (operacinių žaizdų infekcijos, HAI-SSI))(el. p. matas.rutkauskas@hi.lt);
Justina Avelytė, VSTC Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (infekcijos ilgalaikės priežiūros įstaigose, HAI-HALT)) (el. p. justina.avelyte@hi.lt);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (infekcijos ilgalaikės priežiūros įstaigose, HAI-HALT)) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt);
Justė Petrėnė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (paplitimo tyrimas, HAI-PPS)) (el. p. juste.petrene@hi.lt);
Greta Vizujė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (Clostridium difficile infekcija, HAI-CDI)) (el. p. greta.vizuje@hi.lt).
Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) ataskaitos

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-60 (atsiųsti)
Profesinių ligų statistikos darbo grupė
Šarūnas Alasauskas, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau – SIC)  Registrų skyriaus vadovas (el. p. sarunas.alasauskas@hi.lt);
Sveikatos priežūros statistikos techninė grupė 
Rita Gaidelytė, Higienos instituto SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt);
Sergamumo statistikos techninė grupė
Rita Gaidelytė, Higienos instituto SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt);
Mirties priežasčių statistikos darbo grupė
Sandra Mekšriūnaitė, Higienos instituto SIC Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė (el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt);
Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupė
Higienos instituto atstovė darbo grupėje SIC Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė (el. p. ausra.zelviene@hi.lt).

Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse paskirti dalyvauti asmenys (Northern Dimention Partnership in Public Health and Social Well-being) (http://www.ndphs.org/)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1539 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. V-305 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-867 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-98 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-619 (atsiųsti). 
• Antimikrobinio atsparumo ekspertų darbo grupė:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt); 
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
Veiklos ataskaitos
• Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupė:
Remigijus Jankauskas, Higienos instituto direktorius (pagrindinis atstovas) (el. p. jank@dmc.lt); 
Saulius Vainauskas, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro (toliau – PSC) vadovas (pakaitinis atstovas) (el. p. saulius.vainauskas@hi.lt).

Europos saugos ir sveikatos darbe Lietuvos ryšių punkto informacinis tinklas (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) (https://osha.europa.eu/lt)
Saulius Vainauskas, PSC vadovas (pagrindinis atstovas) (el. p. saulius.vainauskas@hi.lt)

Baltijos jūros profesinės sveikatos ir saugumo tinklas (Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety) (http://www.balticseaosh.net/about-bsn/)
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, PSC Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt)
 
Informacija atnaujinta 2020-04-15.