Naujienos

2020-02-14
Sveikiname su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Visiems mums tarpusavio supratimo ir sutarimo, pasitikėjimo savimi ir savo valstybe, kilnių polėkių ir darbų!
2020-02-05
Higienos institute lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai
Vasario 5 d. Higienos institute svečiavosi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai – Visuomenės sveikatos studentų draugijos nariai.
2020-02-03
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Sausio 31 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tobulinimo programos „Vaikų sveikatos stiprinimo veiklos vadyba” aprašas.
2020-01-17
Žengtas dar vienas žingsnis kovos su antimikrobiniu atsparumu kelyje
Praėjusių metų pabaigoje Higienos institutas organizavo Lietuvos antimikrobinio atsparumo ekspertų vizitą į Rumuniją ir Belgijos kolegų – į Lietuvą.
2020-01-16
Sukurk bakterijų atsparumo antibiotikams simbolį, dalyvauk konkurse ir laimėk prizą!
Kviečiame dalyvauti tarptautiniame bakterijų atsparumo antibiotikams simbolio konkurse.
2020-01-07
Tik kas šeštas visuomenės sveikatos studijų absolventas dirbo visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose
Tai atskleidė Higienos instituto atliktas tyrimas apie 2011–2018 m. visuomenės sveikatos studijų absolventų užimtumą ir jų pasitraukimo iš profesijos mastą.
2019-12-31
Jaukių švenčių ir sėkmingų 2020-ųjų!
Šventes telydi jaukios akimirkos, o ateinantys metai teatveria naujus vartus.
2019-12-31
7–17 metų amžiaus vaikų sveikatos apžvalga
Vaiko sveikatos pažymėjimo duomenimis, sukauptais Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje, 2018–2019 mokslo metais mažiausiai normalaus kūno svorio vaikų buvo 11–13 m.
2019-12-30
Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: patiriami sunkumai ir skatinantys veiksniai
Naujos metodinės rekomendacijos „Grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo gairės“, tikimasi, padės spręsti grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo klausimus.
2019-12-30
Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje – sveikos gyvensenos žinių klausimynas
Higienos institutas išleido 37-ą „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“.
2019-12-23
Skelbiami 2018–2019 mokslo metų vaikų sveikatos duomenys
Naujame informaciniame leidinyje „Vaikų sveikata 2018 m.“ pateikiami apibendrinti 7–17 m. mokinių sveikatos duomenys, sukaupti Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje.
2019-12-23
Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.“.
2019-12-23
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 19 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui vertinimo protokolo ir tiriamojo darbo baigiamosios ataskaitos bei metodinės rekomendacijos.
2019-12-23
Higienos instituto specialistai dalyvavo kūrybinėse statistikos ir dizaino dirbtuvėse
Higienos instituto specialistai konsultavo studentus Lietuvos statistikos departamento ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos kūrybinėse statistikos ir dizaino dirbtuvėse.
2019-12-23
Išanalizuota jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai
Higienos instituto atliktas tyrimas „Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai“ išryškino jaunimo gyvensenos problemines sritis.
2019-12-20
Tyrimas atskleidė nepakankamus infekcijų kontrolės žmogiškuosius išteklius
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą, kurio metu vertinti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai.
2019-12-20
Nustatytas Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei taikymas Europos šalyse
Sveikatos apsaugos ministerijoje pristatyta ir patvirtinta Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo efektyvumo ir taikymo Europos šalyse vertinimo ataskaita.
2019-12-20
Ar fizinio aktyvumo intervencija, teikiama pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje, duoda ekonominę naudą?
Higienos institutas atliko suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominį vertinimą.
2019-12-17
Mokymuose pristatytas rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose
Lapkričio 27 d. ir gruodžio 10 d. įvyko Higienos instituto organizuoti trijų dienų mokymai „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“.
2019-12-17
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2018”
Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialu Vaikų ligonine parengė leidinį „Gimimų medicininiai duomenys 2018“.
                 
Naujienų prenumerata